STW

STW

2E GRAAD SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Ben je geboeid door natuurwetenschappen? Ben je geëngageerd, sociaal en werk je graag in team? Wil je meer weten over gezonde voeding en organiseren van maaltijden/activiteiten? Ga je graag creatief te werk en doe je graag projectwerk?

Dan is deze studierichting iets voor jou!

In de richting Sociale en Technische Wetenschappen staan onderzoeken en organiseren rond identiteit, eigen cultuur en gezondheid centraal. Je maakt voor de eerste keer kennis met het vak sociale wetenschappen. Op regelmatige basis presenteer je wetenschappelijke, technische en sociale bevindingen met tussentijdse reflectiemomenten.

3E GRAAD SOCIALE EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

Ben je geboeid door natuurwetenschappen en sociale wetenschappen? Wil je graag zelfstandig of in team projecten uitwerken en activiteiten plannen? Wil je meer weten over de voeding voor sporters, (jonge) kinderen, ouderen? Wens je emoties uit te drukken in woord-beeld-dans-muziek?

Dan is deze studierichting iets voor jou!

In de richting Sociale en Technische Wetenschappen staan onderzoeken en organiseren rond culturele thema’s, Brussel en ecologie centraal.  Op regelmatige basis presenteer je wetenschappelijke, technische en sociale bevindingen met zelfevaluatie en tussentijdse reflectiemomenten.

LESSENTABEL 2018 - 2019

2E GRAAD SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN / IMELDA-BRUSSEL
Totaal3332
VAKKEN3S4S
Godsdienst22
Nederlands54
Frans33
Engels22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen33
Sociale wetenschappen33
I.O. Voeding33
I.O. Natuurwet.22
I.O. Soc. Wet.22
I.O. Expressie11
3E GRAAD SOCIALE & TECHNISCHE WETENSCHAPPEN / IMELDA-BRUSSEL
Totaal3333
VAKKEN5S6S
Godsdienst22
Nederlands44
Frans33
Engels22
Geschiedenis11
Aardrijkskunde11
Lichamelijke opvoeding22
Wiskunde33
Natuurwetenschappen44
Sociale wetenschappen44
I.O. Voeding22
I.O. Natuurwet.22
I.O. Soc. Wet.22
I.O. Expressie11