Eerste graad

EERSTE GRAAD

1E GRAAD A-STROOM

Het eerste leerjaar A is in onze school bedoeld voor leerlingen met belangstelling voor sterke TSO of KSO‑richtingen. Dit zijn de studierichtingen met een brede, algemene vorming én met technisch‑theoretische vakken die doorstromen naar vormen van hoger onderwijs. Kortom, 1A is een goede start om later een juiste keuze te maken volgens jouw interesse en mogelijkheden.

Het maken van die keuze maken we trouwens makkelijker via onze atelierwerking op woensdag waar je kennis maakt met de afdelingen die de school aanbiedt.  Zo kan je in het tweede jaar gericht kiezen voor Handel of STW. Je leert er zelfs een afdeling kennen zoals Toerisme die je bij ons kan volgen in de derde graad.

Tijdens deze ateliers besteden we ook veel aandacht aan ICT-vaardigheden en het Nederlands. Wist je trouwens dat een goede kennis van het Nederlands een prima voorspeller is voor succes in het hoger onderwijs?

Verder besteden we in de eerste graad veel aandacht aan leer- en planningsstrategieën en aan sociale vaardigheden. Dat zijn immers  belangrijke competenties in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarvoor richten we zelfs wekelijks een uur sociale activiteit in waar je met je titularis al deze competenties gericht kan inoefenen.

Eerste graad a-stroom? Zeker iets voor jou!

 

1E GRAAD B-STROOM

In het eerste leerjaar kan je kiezen voor het eerste leerjaar B. De B-stroom is bestemd voor leerlingen die de eindtermen van de derde graad basisonderwijs niet of slechts gedeeltelijk hebben bereikt of een meer praktische opleiding verkiezen. Na 1B kies je voor beroepsonderwijs. Je stroomt dan door naar 2bvl. Indien je dat wil kan je echter na 1B alsnog verkiezen om 1A te volgen.

Je kiest voor beroepsonderwijs? We helpen je in de eerste graad bij je verdere keuzes. Tijdens het schooljaar maak je kennis met verschillende thema’s zoals houtbewerking, elektriciteit, voeding, verzorging en computervaardigheden. Zo kom je te weten welke richting het beste bij jou past.

In de eerste graad b-stroom besteden we ook veel aandacht aan leren leren en sociale vaardigheden. Daarom richten we wekelijks een uur sociale activiteiten met de klastitularis in. Daarnaast organiseren we ook regelmatig een projectweek waarbij je de aangeleerde vaardigheden, competenties en attitudes verder inoefent. Tot slot bieden we jou ook huiswerkbegeleiding/avondstudie aan. Tijdens dit uurtje kan je je lessen  voorbereiden of taken maken, en dat allemaal met de hulp van een leerkracht uit de eerste graad.

Eerste graad b-stroom? Zeker iets voor jou!

LESSENTABEL 2018 - 2019

1E GRAAD A-STROOM / IMELDA-SCHEUT
Totaal303030
VAKKEN1A2H2S
Godsdienst222
Nederlands555
Frans433
Engels-22
Geschiedenis122
Aardrijkskunde211
Natuurwetenschappen211
Lichamelijke opvoeding222
Muzikale opvoeding111
Plastische opvoeding2--
Techniek222
Wiskunde444
Atelierwerking3--
BASISOPTIE: HANDEL
Initiatie in de bedrijfsecon.-3-
ICT-vaardigh. & klaverbeheersing-2-
BASISOPTIE: SOCIALE & TECHNISCHE VORMING
Sociale en technische vorming--5

 

1A: 1e leerjaar A
2H: Handel
2S: 2e Sociale & Technische Vorming

1E GRAAD B-STROOM / IMELDA-SCHEUT
Totaal3132
VAKKEN1B2B
Godsdienst22
Natuurwetenschappen22
Frans12
Lichamelijke opvoeding22
Muzikale opvoeding11
Nederlands65
Maatschappelijke vorming32
Plastische opvoeding31
Wiskunde43
Techniek 6-
Sociale activiteit11
Beroepenveld Kantoor-verkoop / voeding - verzorging
Zorg voor voeding-3
Zorg voor leef- en woonsituatie-2
Personenzorg-2
ICT- en klaviervaardigheden-2
Initiatie in administratie, retail en logistiek-2