Adem-ruimte

Met een verscheidenheid van meer dan 40 culturen en nationaliteiten, verlangt het Imelda-Instituut veel meer te zijn dan een leer- en werkplek voor leerlingen, leerkrachten en begeleiders. Ze wil een “adem-ruimte” zijn, een dialoogschool, waar mensen groeien aan en met elkaar.

In onze religieuze beleving doorheen het jaar willen wij expliciet aandacht geven aan de grote momenten, niet alleen binnen de christelijke jaarbeleving, maar ook aan de grote feesten zoals die gevierd worden binnen de verschillende culturele en religieuze gemeenschappen die in onze school en onze stad aan bod komen. Ook de momenten van vreugde en rouw krijgen onze speciale aandacht.

 

 

Binnen het schoolproces willen wij aandacht geven aan het groeien in kwaliteit van ieder die er bij betrokken is. In Imelda heeft dat een eigen klank vanuit de naam van het I-mel-da instituut zelf, die betekent: “ga en geef je honing”. Geef overal waar je komt het beste van jezelf. We streven ernaar dat ieder op zijn eigen plaats, een ambassadeur van dialoog en vrede zou zijn. We willen uitgaan van een positieve mensvisie, gegroeid vanuit het geloof in een levende, scheppende God.

Goedheid, waarheid, schoonheid en hoop – zoals Jezus het ons voorleefde – zijn als het ware de vier poten van de tafel waarrond wij samen gemeenschap willen vormen.