Actief

EEN ACTIEVE SCHOOL

Onder het motto ‘al doende leert men’, wil het Imelda-Instituut een actieve school zijn. Dat betekent dat we tijdens het lesgebeuren op regelmatige basis zelfstandig werk en groepswerk organiseren, net zoals in het hoger onderwijs en op de werkvloer.

Ons engagement gaat echter veel verder dan dat. Als jongere moet je immers de kans krijgen om je volledig te ontplooien. Daarom investeren we ook in cultuurbeleving, sport en groepsdynamiek, via teambuildings, schoolreizen, sportdagen, free podia, toneel …